สถานที่ท่องเที่ยว

อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
ตั้งอยู่กลางเมืองอุดรธานี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเจ้าจอมมารดาสังวาล ประสูติเมื่อ พ . ศ .2399 ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างประองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สำเร็จราชกาลมณฑลฝ่ายเหนือ (“ มลฑลอุดร ” ในสมัยต่อมา ) ระหว่าง ร . ศ . 112 ( พ . ศ . 2436) ทรงจัดว่างระบบการปกครองบ้านเมืองและรับราชกาลในหน้าทีสำคัญๆ ที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ราชฏร อนุเสาวรีพระองค์ท่านนับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชาวอุดรธานี จะมีพิธีบวงสรวงในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี

ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี 
ตั้งอยู่ในสนามทุ่งศรีเมือง ใจกลางเมืองอุดรธานี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพระราชพิธีเปิดศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2502 โดยชาวอุดรธานีร่วมใจสละทรัพย์ส่วนตัว สร้างขึ้นมาทดแทน มีความสวยงามโดดเด่นเป็นสง่าจากฝีมือการออกแบบของ ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี   ศิลปินแห่งชาติ ในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานของไทยอีสาน และได้อันเชิญองค์ท้าวเวสสุวัณ อันเป็นลักษณะของเมืองอุดรธานี มาประดิษฐานเคียงคู่กับศาลหลักเมืองหลังใหม่

ศาลเจ้าปู่ – ย่า
เทพเจ้าแห่งเมตตาได้รับการกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์  แผ่ความเมตตาแก่คนยากไร้  ผู้ใดมีทุกข์โศกมักจะไปจุดธูป  ขอให้ความทุกข์ที่มีอยู่สลายไป  หรือไปบนบานศาลกล่าวาขอให้การค้าเจริญรุ่งเรือง  และมักจะได้รับบารมีจากเทพปู – ย่า  ดลบันดาลให้สมหวังในสิ่งที่ขอ  บริเวณโดยรอบมีศาลาชมวิว  กลางน้ำ 2 หลัง  สร้างอย่างวิจิตรสวยงามอยู่ในเขตอำเภอเมือง  ถนนนิตโย  ทางไปจังหวัดสกลนคร  ข้ามทางรถไฟไปประมาณ  100 เมตร  ศาลเจ้าปู่ – ย่า  อยู่ด้านซ้าย  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4224-5801,0-4224-7291

สวนสาธารณะหนองประจักษ์
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  หนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่  มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี  เดิมเรียกว่า  “หนองนาเกลือ”  ตั้งอยู่ทิศทางตะวันตกของตัวเมือง  เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่  พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี  ในปี พ.ศ. 2530  จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “หนองประจักษ์”  เมื่อเทศบาลนครอุดรธานี  ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองประจักษ์ใหม่  เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 9  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ  5  รอบ  โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดสวยงามมาก  ทำสะพานเชื่อม  ระหว่างเกาะ  มีน้ำพุ  หอนาฬิกา  และสนามเด็กเล่น  แต่ละวันจะมีประชาชนไปพักผ่อนและออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s